Наш Блог

הבלוג שלנו

קורס חשבי שכר

השתלמות וקידום מתוך העסק – קורס חשבי שכר למזכירה

רוב הארגונים ובעלי העסקים נוטים לגייס אנשי מקצוע בדרגים הגבוהים יותר מבחוץ מאשר לקדם מבפנים, זוהי תופעה כללית שכיחה ביותר במיוחד במדינת ישראל. הפחד משינוי התופעה נובע מהחשש לגייס עובד חדש במקום זה הקיים , אבל מה אם היינו יכולים להשאיר את אותה הגברת בשינוי אדרת או אפילו בתוספת אדרת נוספת על הקיימת…? קורסים מקצועיים והשתלמויות לא מעטות מוצעות לקהל בעלי העסקים, ביניהם ניתן למצוא את קורס חשבי השכר אשר מקיים מקצועיות ברמה גבוהה יותר ומאפשר לכם המנהלים והמעסיקים לקבל יתרון משמעותי הן מבחינה כלכלית והן מבחינה חלוקת סמכויות מצומצמת שתביא אתכם לרמת נגישות גבוה יותר באשר לפרטים החשובים בארגון- משכורות העובדים שלכם וניהול היום במסגרת פעילות אחת.

חסכון בגיוס וחפיפה לעובד/ת חדש/ה

השתלמות בקורס חשבי שכר יתרמו לכם מצד אחד של התמקצעות העובדת שלכם בתחומים נוספים ומצד שני מניעת גיוס עובד חדש. כולנו יודעים שלא לעולם חוסן ואנו חייבים להיות מוכנים לכל שינוי שיתחולל בארגון, שני בעלי מקצוע בעלי תעודה והבנה זהה ואפשרות לקבלת ניסיון במקום העבודה, ובנוסף הכרת הארגון על אופיו ועובדיו מבפנים הם בין היתרונות המובילים לכדאיות ההשתלמות הזאת. על כן, בעת בחירת המזכירה חשוב ביותר לתת את הדעת על יכולותיה המקצועיות המתבטאות ביכולת למידה של כמה תחומים וניהול כמה תחומים בעת ובעונה אחת.

שניים באחד – משכורת אחת לשני תחומים

אם כבר בענייני חסכון עסקינן, זה הרי רק חכם להעסיק בעל מקצוע אחד שיודע לתפעל שני תחומים. מזכירה ואפילו ראש לשכה אשר מתפקדת גם כחשבת שכר תחסוך לכם בהוצאות רבות ונגישות גבוהה הרבה יותר באשר למידע כמו משכורות, חישוב שעות עבודה באופן כללי ופרטני. במכללות ובתי ספר רבים לחשבי שכר יודעים לקבל בעלי /ות עיסוקים כמו מזכירות ומזכירות לשכה ולהסמיך אותן בתחומי חשבות שכר, הנהלת וניהול חשבונות. לימוד להתנהלות בין שני התחומים, ניהול הזמן ותעדוף הפעולות באופן אפקטיבי- מתחיל הרבה לפני הלימוד המקצועי ונחשב כאחד היתרונות המשמעותיים במוסדות אלה.

מתקדמים מבפנים – תמריץ עתידי לעובדים הקיימים

אפשרויות קידום וצמיחה בתוך העסק תאפשר לעובדים לראות כי העתיד בארגון פתוח לכולם הלכה למעשה ותעניק תמריץ לתחושת המחויבות והאחריות כלפי הארגון, אשר מהווה יתרון וכדאיות נוספת להשתלמות מקצועית מתוך הארגון. בשונה מעובד חדש, עובד ותיק יהיה מיומן, אחראי ומחויב יותר לארגון בשונה מעובד טרי שיתכן ועדיין לא סגור לחלוטין (מצידו ו/או מצידכם) באשר לתקופת העסקתו בארגון שימור עובדים תוך מתן יתרונות קידום והשתלמות מקצועית עשויה לתרום לארגון שלכם מבחינות ישירות ועקיפות בהווה ותוך חשיבה לעתיד, הפיכת נושא ההשתלמות בתחום חשבות השכר ובהמשך גם בתחומים מקצועיים נוספים, כמו קורס ממונה בטיחות, מוביל ידע וכיוצא באלה, יביאו את העובדים בארגון לרמת מחויבות גבוהה הרבה יותר

דברו איתנו בוואטספ