Наш Блог

הבלוג שלנו

על חיבור מאמרים אקדמיים לעבודות גמר

לימודים אקדמאיים לתואר ראשון או שני יכולים להיות מלחיצים מאוד. בכל תואר סטודנטים צריכים להיות מסוגלים לקרוא מאמרים רבים ולחבר מספר רב של מטלות ועבודות כתיבה. פעמים רבות סטודנטים אף נדרשים לחבר מאמר אקדמאי בעצמם לשם עבודת הגמר שלהם. כל חיבור של כל עבודה בכל תחום אקדמאי מהווה אתגר מחשבתי ואינטלקטואלי. כאשר לסטודנט אין די פנאי או כוח לכתוב את העבודה בכוחות עצמו הוא יכול לקבל עזרה מסטודנט לתואר מתקדם יותר או מסטודנט משנה מתקדמת יותר.

למה חשוב לדעת לבקש עזרה בכתיבת עבודות אקדמיות?

כתיבת מאמרים אקדמיים לעבודות גמר הם חלק חשוב מאוד מעבודת הגמר שלנו בכל קורס או סמינר במהלך לימודי התואר. כאשר אנחנו מתקשים לכתוב את העבודה שלנו לסיום התואר בגלל שאין לנו מספיק זמן או כוח לקרוא מאמרים אקדמאיים אנחנו יכולים לבקש עזרה ממורים או מסטודנטים אחרים בסיכום מאמרים אלו. סקירת ספרות מהווה חלק מרכזי מכל תואר והיא יכולה לאפשר לכל  סטודנט להעשיר את הידע האישי שלו. סקירות אלו יכולות להיות כלי רב ערך לגיבוש התזה של העבודה שלנו והרעיון המרכזי שלה.

על כתיבת עבודות אקדמיות וקביעת הציון הסופי של התואר

כתיבת עבודות אקדמיות יכולה לקבוע במידה רבה מאוד את הציון הסופי של התואר שלנו. כאשר אנחנו לומדים לתואר אנחנו צריכים להיות מסוגלים לעמוד במבחנים וגם להגיש את עבודות בזמן. בשונה ממבחנים בהם אנחנו צריכים בעיקר לזכור את מה שלמדנו במהלך ההרצאות וקריאת המאמרים, כאשר אנחנו כותבים עבודות אנחנו צריכים להביע גם את הדעה האישית שלנו בנוגע לנושא של הקורס אותו אנחנו לומדים.

כתיבת עבודות דורשת הרבה מאוד השקעה ויכולת לטעון טענות מקוריות וחדשות בנוגע לחומר הלימוד. כתיבה עבודת גמר בלימודי תואר בפסיכולוגיה, פילוסופיה, עבודה סוציאלית, ספרות או כל תחום אחר מהווה אתגר שיש להתמודד אתו ושכל הלימודים במהלך התואר למעשה מכינים אותנו אליו. כתיבת העבודה יכולה לאפשר לנו לבטא את כל הידע שצברנו במהלך הלימודים שלנו באופן אישי.

למה חשוב לשים לב שכותבים עבודת גמר בקורס אקדמאי?

כאשר אנחנו כותבים עבודת גמר בקורס אקדמאי יש הרבה מאוד דברים שונים שאנחנו צריכים לשים לב אליהם. קודם כל עלינו לשים לב שבעבודה שאנחנו מגישים אין טעויות כתיב או טעויות הדפסה. עוד עלינו לשים לב שכאשר אנחנו מצטטים כותב אחר אנחנו מקפידים לעשות זאת לפי הכללים של המועצה להשכלה גבוה.

חשוב לשים לב שמהלך העבודה שלנו יהיה ברור ובהיר. מומלץ לכתוב עבודות במשפטים קצרים ולא במשפטים מסועפים וארוכים מאוד. עוד מומלץ לשים לב שאנחנו שומרים על קו אחיד בעבודה שלנו ושאנחנו מקפידים לכתוב בצורה עניינית מאוד. המטרה של כתיבת העבודה היא הבעת הדעה האישית שלנו.

דברו איתנו בוואטספ