Наш Блог

הבלוג שלנו

מנעולן בעמדת מפתח

סטודנטים רבים מתגוררים מחוץ לביתם בתקופות לימודיהם- אם במעונות הסטודנטים המצויים בקמפוס מוסד הלימוד שבו הם לומדים או בסביבתו ואם בדירה  שכורה. סטודנטים לא מעטים מגיעים ללימודיהם ברכבים פרטיים ( כפי שניתן להתרשם ממגרשי החנייה התפוסים, לא פעם, עד מקום) אל לימודיהם באוניברסיטה או במכללה.  לסטודנטים יש גם תאי אחסון (לוקרים) שבהם הם מחזיקים חומרי לימוד וחפצי ערך שונים.

כל סטודנט, בדיוק כמו כל אזרח אחר, עשוי/עלול להיזקק לשירותיו של מנעולן – אם לצורך פריצת דלת של דירה או מכונית או אם כדי לתקן מנגנון נעילה שניזוק בעת ניסיון פריצה. מאחר שלא ניתן לחזות ולצפות מתי יידרש השירות שלו- אף שברור שהוא יידרש לאלתר, בתוך הזמן הקצר ביותר- חשוב שיהיה רשום אצלכם מספר של מנעולן מקצועי, שמוסמך ומורשה מטעם המשטרה לספק שירות בכלל ולבצע פריצות בפרט.

כמו לפני הזמנת שירותים שונים- כך חשוב ונכון לערוך סקר שוק לפני הזמנת מנעולן. חשוב לבצע זאת מבעוד מועד, כדי לא להיוותר חסר אונים ואובד עצות בזמן אמת, כאשר תהיו זקוקים באופן בהול, לשירותי מנעולן.

חשיבותו של סקר שוק

לפני הבחירה בשירותו של מי מהמנעולנים, חשוב לברר מה הם המחירים המקובלים בענף, ולקחת בחשבון שלמיקום שבו יידרש השירות ולשעה שבה הוא יידרש עשויים להיות השפעה על מחירו.

התלות של סטודנטים, שכל דקה מחושבת אצלם, בספקי שירותים שונים היא גבוהה. התלות במנעולן אינה קבועה ואינה שוטפת אבל במקום ובזמן מסוים, כאשר מתעורר הצורך בשירותיו, התלות בו מורגשת היטב.

אם דלת הדירה שבה אתם מתגוררים אינה נפחת ונסגרת בקלות, רצוי ומומלץ לקרוא למנעולן כדי שיבדוק אותה וככל שיידרש- יחליף את מנגנון הנעילה שלה.

דווקא משום שלימודים הם תקופה, שבה נדרשים סטודנטים למאמץ מרוכז ותובעני ובאופן טבעי לא נותנים בו את הדעת על דברים אשר נתפסים כשוליים או לפחות כאלה שהטיפול בהם סובל דיחוי , חשוב להידרש לסוגייה זו ולהתוודע מבעוד מועד על מנעולן מקצועי שמצוי בסביבה  שבה אתם שוכרים דירה, כדי שאם וכאשר תיקלעו למצב שבו רק מנעולן יהיה בבחינת גואל ומושיע – תוכלו להתקשר אליו לאלתר והוא יקצר את משך הזמן- אשר בכל מקרה ייראה לכם ארוך כנצח- מרגע הקריאה עד רגע ההגעה.

 שלא תדעו מצרות אבל אם תתרגש עליכם צרה צרורה ותעמדו מול דלת נעולה מבלי יכולת לפתוח אותה או חלילה, מול דלת פרוצה ושוקת שבורה תדעו מה עליכם לעשות תכף ומיד.

 

דברו איתנו בוואטספ