Наш Блог

הבלוג שלנו

לשלם על הלימודים עם נקודות: על תארים, תעודות, נקודות זיכוי והחזרי מס

לימודים עולים כסף. זוהי עובדה שלפעמים מרתיעה אנשים וגורמת להם לוותר על לימודים מתוך חסכנות או, יהיה מי שיגיד, קמצנות. אלא שזו טעות: על העלות הכספית של הלימודים יש להסתכל כעל השקעה - הוצאה כספית שנוכל לקבל בחזרה בעתיד עם רווחים. את ההוצאה הכספית שלנו אנחנו מקבלים בחזרה בדרכים שונות. הדרך המוכרת לכולנו היא קודם כל המשכורת: לימודים משפרים את הסיכוי שלנו לקבל משכורת גבוהה יותר (או לקבל בכלל משכורת.) אך ניתן להחזיר את הכסף שהשקענו גם בדרכים נוספות. דרך כזו שאולי איננה מוכרת לרבים היא באמצעות קבלת נקודות זיכוי ממס הכנסה - הטבה שיכולה להיות שווה הרבה כסף, גם במשכורת עצמה וגם בהחזרי מס על שנים קודמות.

לימודים ומס הכנסה: מה אומר החוק?

החל משנת 2005 נקבע בפקודת מס הכנסה שמי שלמד וקיבל תואר ראשון או תעודה מקצועית שוות ערך לתואר ראשון (מבחינת היקף הלימודים) זכאי לקבל נקודות זיכוי ממס הכנסה. הסיבה לכך היא שהמדינה רואה חשיבות בלימודים, מעוניינת לעודד אנשים ללמוד ומעניקה הטבות כספיות למי שלמד.

כללי ההטבה השתנו מספר פעמים משנת 2007. ההטבה שלה זכאי מי שלמד תלויה בשנים שבהן הוא למד או, ליתר דיוק, בשנה שבה הוא סיים ללמוד:

 • מי שסיים ללמוד בין 2005-2006 זכאי לחצי נקודת זיכוי במשך מספר שנים בהתאם לאורך הלימודים שלו אך לא יותר משלוש שנים.
 • מי שסיים ללמוד בין 2007-2013 זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך מספר שנים בהתאם לאורך הלימודים שלו אך לא יותר משלוש שנים.
 • מי שסיים ללמוד החל משנת 2014 זכאי לנקודת זיכוי אחת במשך שנה אחת.

באופן כללי הזכאות לנקודה היא בשנה או בשנים שמיד לאחר סיום הלימודים. אלא שישנן מספר נקודות שחשוב לדעת:

 • מי שסיים ללמוד בין 2005-2013 זכאי להטבה בשנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים.
 • מי שסיים ללמוד החל משנת 2014 יכול לבחור אם לקבל את ההטבה בשנת המס הראשונה או השנייה שלאחר שנת המס שבה הסתיימו הלימודים.
 • במקצועות שבהן נדרשת התמחות (רואי-חשבון, עורכי-דין וכדומה) ניתן לבחור אם לקבל את ההטבה כבר בתקופת ההתמחות או בשנה שלאחר סיום ההתמחות. זכות בחירה זו ניתנה למי שסיים את לימודיו החל משנת 2012.

בנוסף מוענקת חצי נקודת זיכוי על תואר שני וחצי נקודת זיכוי על קבלת תואר שלישי.

ההטבה ניתנת רק למי שסיים את לימודיו במוסד להשכלה גבוהה המוכר בישראל. לימודים בחו"ל אינם מזכים בהטבה זו.

לא רק תואר ראשון אלא גם תעודת מקצוע

לימודים שבסיומם מוענקת תעודת מקצוע המוכרת על ידי משרד ממשלתי מזכים בחצי נקודת זיכוי במס הכנסה: הנדסאים, מורים (שעשו מסלול של קבלת תעודת הוראה ללא קבלת תואר אקדמי) ועוד.

התנאים שיש לעמוד בהם הם:

 • קבלת תעודה מקצועית המוכרת על ידי משרד ממשלתי
 • היקף לימודים ששווה לכל הפחות ל-1,700 שעות לימוד אקדמיות.

 

נקודות זיכוי: צריך לבקש כדי לקבל

מס הכנסה איננו מעניק באופן אוטומטי את נקודות או נקודת הזיכוי. על מנת לקבל את המגיע לך, יש להגיש בקשה למס הכנסה. יש צורך ב:

 • טופס 119 (בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע) שאליו מצרפים את המסמכים המעידים על קבלת התואר הרלבנטי. את הטופס יש למלא ולהעביר למעסיק או ישירות לפקיד השומה.
 • טופס 101 (כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד): אם מגישים את הבקשה דרך המעסיק יש למלא את הטופס הזה.
 • עצמאים שרוצים לקבל את נקודת הזיכוי יעשו זאת בשעה שהם ממלאים את טופס 1301 (דו"ח ליחיד - דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל( ויצרפו את המסמכים הרלבנטיים.

 

כמה שווה נקודת זיכוי במס הכנסה?

נקודת זכות שווה בחישוב שנתי 2,592 ₪. מדובר בסכום המקוזז מסכום המס שעל העובד לשלם (ולא בכסף שעובר לחשבון הבנק שלו...)

החזרי מס על שנים קודמות: זה אפשרי

וזוהי נקודה חשובה מאוד: אם הייתם זכאים לנקודת או נקודות זיכוי ולא ניצלתם את ההטבה, אתם יכולים לבקש ולקבל החזרי מס ולקבל את הסכומים שהגיעו לכם. כדי לקבל החזרי מס ישנם מספר תנאים שצריך לעמוד בהם:

 • יש לעבוד ולקבל משכורת בשנת הזכאות
 • ניתן להגיש בקשה לקבלת החזר עד שש שנים לאחר שנת המס שעבורה מתבקש ההחזר.

את הבקשה מומלץ להגיש בעזרת חברה המתמחה בהחזרי מס. יש להצטייד בטופס 119 ובאישור על הלימודים האקדמיים או לימודי המקצוע.

מי שהיה זכאי לנקודת זכות במשך שלוש שנים ולא קיבל אותה עשוי לגלות שהוא זכאי להחזרים בסכום של אלפי שקלים כולל ריבית והצמדה. גם אם מדובר רק על שנת זכאות אחת עדיין מדובר בסכום שאין לזלזל בו - החזר חלקי על ההשקעה הכספית בלימודים שמבטיחה רווחים עתידיים נוספים.

דברו איתנו בוואטספ