Наш Блог

הבלוג שלנו

למה אנחנו צריכים אנגלית עסקית?

העידן עתיר המידע בו אנו חיים יוצר תחומי התמחות שונים, אשר לכל אחד מהם ביטויים, מושגים ואופני תקשורת משלו. לפיכך, נמצא שרופאים משתמשים באנגלית רפואית, עורכי דין מדברים אנגלית משפטית, ואנשי עסקים מתקשרים ביניהם באנגלית עסקית. מה החשיבות של שימוש בשפה מקצועית, למה אנו צריכים אנגלית מקצועית בכלל, ועסקית בפרט? בכך ידון המאמר הבא.

אנגלית רפואית

אחת הדוגמאות הטובות לאנגלית מקצועית היא רפואית: הרופאים משתמשים באינספור מונחים רפואיים, רובם באנגלית, וכל רופא הרוצה לתקשר עם קולגות ועם מומחים ברחבי העולם חייב לדעת את השפה הרפואית על בוריה. החלפת מידע והתייעצות עם קולגה מחו"ל תתבצע באנגלית רפואית, אחרת לא יהיה בסיס משותף לתקשורת. מכיוון שכל פרט קטן בהליכים הרפואיים הוא משמעותי וחשוב, צריך שבסיס התקשורת יהיה אחיד – אחרת, המקום לאי הבנות ולטעויות עלול לסכן את חיי הפציינט.

אנגלית משפטית

עורכי דין העוסקים בעריכת חוזים, בדיני חברות ובשוק ההון, מוצאים עצמם מתווכים ומנסחים חוזים בעסקאות חובקות עולם. על מנת שכל הצדדים יבינו אלו את אלו, וכדי שיהיה בסיס משותף לתקשורת ושיתוף פעולה, הדיונים צריכים להתבצע בשפה אחת שכל הצדדים מכירים. שפה זו היא האנגלית המשפטית, המאפשרת לעורך דין ישראלי להתדיין עם עורכי דין ברחבי הגלובוס, לנסח הסכמים ולקדם עסקאות. גם כאן, חשיבות הדיוק בהעברת המסרים היא קריטית להצלחת העסקה, לניסוח נכון של החוזה ולהסכמה בין הצדדים.

 אנגלית עסקית

אנשי עסקים המשתתפים בישיבות ובדיונים שנערכים באנגלית, צריכים לא רק לדעת את השפה האנגלית על בוריה, אלא גם להבין את הניואנסים ואת הקודים התרבותיים של עולם העסקים. עליהם לדעת כיצד לפרש את דבריו של כל אחד מהנוכחים בדיון, וכן כיצד להעביר את המסר שלהם באופן ברור. בנוסף, בנוגע לתקשורת ברשת או באמצעות הטלפון, יש לדעת כיצד להתנסח בצורה מכובדת וברורה. במשא ומתן, על איש העסקים להיות קוהרנטי ושוטף, שכן מוגבלות ביכולת הביטוי עלולה לפגוע בתוצאות המקח והממכר. חשוב לציין, שלא רק מנהלים צריכים לשלוט באנגלית עסקית, אלא כל אדם בארגון המנהל קשרי עבודה עם לקוחות ועם גורמים מחו"ל.

לסיכום

מנינו חלק מהסיבות שבעטיין חשוב לדעת אנגלית עסקית. בנוסף לכך, ראינו כי לכל מקצוע שפה מיוחדת משלו. אמנם האנגלית היא אותה אנגלית וחוקי הדקדוק הם אותם חוקים, אך המונחים שונים, כמו גם דרכי התקשורת. לכל מקצוע קיים הז'רגון האופייני לו. במקצועות מסוימים, השימוש בז'רגון המקצועי הוא הכרח, בעוד שבמקצועות אחרים הוא עוד אפשרות לשפר את יכולותיך ואת ביצועיך. בעולם העסקים, השאיפה היא להשתפר תמיד, ולכן חשוב לאנשי עסקים ולבעלי תפקידים בחברות ובארגונים, המנהלים קשרי עבודה עם גורמים בחו"ל, לשלוט בשפה בה הם צריכים להשתמש. בנוסף, יש לזכור כי להבדיל מאנגלית רפואית או מאנגלית משפטית, אותה רוכשים בעלי המקצוע במהלך לימודיהם, ומכיוון שאנשי עסקים אינם צומחים בהכרח מן האקדמיה – אנגלית עסקית מקצועית אינה אחד מהכישורים אותם הם רכשו.

דברו איתנו בוואטספ