Наш Блог

הבלוג שלנו

לימודי חשמלאי מוסמך

לא כל בעל מקצוע אשר עוסק בחשמל הינו חשמלאי מוסמך. חשמלאי, בניגוד להרבה בעלי מקצוע אחרים כמו אינסטלטור או הנדימן, לאותם אנשים אשר עוסקים בחשמל ונקראים חשמלאים ישנם דיפלומות, קורסים, ומסלולי לימוד שונים אשר קובעים את תוארם, חשמלאי מוסמך או חשמלאי ראשי, ויש את אותם בעלי מקצוע אשר לא למדו עד לקבל דיפלומת חשמלאי מוסמך והם חשמלאים מקצועיים אשר יתאימו לפתרון בעיות פשוטות וקלות בבתי מגורים פרטיים. אולם כאשר מדובר בתקלות חשמל יותר רציניות, חשוב שהתקלה תטופל בידיו המסורות של חשמלאי מוסמך.

אילו סוגי חשמלאים ישנם?

כלל, ישנם עשרה רישיונות שונים לחשמלאים, אשר נקבעו בחוק תקנות החשמל התשמ"ה. כיום ישנם עוד 2 סיווגים נוספים, ולהלן רשימת סוגי החשמלאים המלאה:

(1)   חשמלאי-עוזר; (2) חשמלאי-מעשי; (3) חשמלאי-מוסמך; (4) חשמלאי-ראשי;

(5) חשמלאי-טכנאי; (6) חשמלאי-הנדסאי; (7) חשמלאי-מהנדס; (8) חשמלאי-בודק - סוג 1; (9) חשמלאי-בודק - סוג 2; (10) חשמלאי-בודק - סוג 3; (11) חשמלאי-מסוייג - לפי תחום עיסוקו;(12) חשמלאי-שירות - לפי תחום התמחותו. ההבדל ברישיונות מתבטא ברמה הנרכשת בקורס אותם עבר אותו חשמלאי מוסמך  ואת ההכשרות אותן ביצע, ברמה התאורטית ההבדל מתבטא ברמת המקצועיות של אותו חשמלאי, וברמה הפרקטית עיסוקו של חשמלאי נקבע ע"פ רישיונו אשר הוענק לו מטעם המדינה, קריא – אסור ע"פ חוק לחשמלאי בדרגה מסוימת, לעסוק בבעיות חשמל שאינן מוגדרות ברישיון שלו, אלא ברישיון גבוה משלו. ולכן, לכל בעיית חשמל יש רמה מסוימת של הכשרה ודרגה אותה צריך החשמלאי לשאת, אחרת אינו יכול לטפל בבעיית החשמל המדוברת. לכל רמת רישיון נפתח קורס בהתאם לדרישות משרד הכלכלה (התמ"ת) וזאת ע"פ רוב והוא מתנהל תחת פיקוחו של חשמלאי אשר נמצא בדרגה גבוהה מדרגת הקורס, לדוגמה: לימודי חשמלאי מוסמך יהיה תחת פיקוחו של חשמלאי ראשי.

אז מה זה בעצם חשמלאי מוסמך?

לימודי חשמלאי מוסמך אשר עברו בהצלחה מאפשרים לחשמלאי לעסוק במגוון בעיות חשמל. רישיונו מקנה לו את האפשרות לעבוד ולערוך תכניות במתקן בעל עוצמה תלת פאזית, ו-80 אמפר, וזאת אם המתקן משמש למשרדים/דירות מגורים/בתי מלאכה או מקומות בעלי מתח נמוך בלבד. לימודי חשמלאי מוסמך אולם, יאפשרו לחשמלאי מוסמך לעבוד במגוון רב של עבודות, וחשמלאים מוסמכים משתלבים היטב בשוק העבודה, בין היתר בתכנון אצל חברות תשתיות, עבודות פיקוח, ואף בחברת החשמל. כמובן שהאופציה לעסוק בתחום באופן עצמאי תמיד פתוחה והתחרות חופשית. חשמלאי הינו מקצוע מבוקש, מאתגר ובעל לא מעט סיכונים, אולם אלו העוברים הסמכה ולימודים ראויים ומצליחים להשתלב במעגל העבודה בהחלט מרוצים ומתפרנסים בכבוד רב ומעל לממוצע הארצי.

מה התנאים לקבלת רישיון חשמלאי מוסמך?

על מנת לקבל רישיון חשמלאי מוסמך ולעסוק תחת רישיונו של חשמלאי מוסמך, על המועמד להיות ראשית כל בעל 12 שנות לימוד בבית ספר מקצועי במגמת חשמל ועבד כשנתיים בתחום, כל מי שמחזיק בתעודה המעידה על סיום לימודים בהצלחה במגמת חשמל וכן הצלחה בבחינות המגמה הממשלתיות, כל מי שרשום כחוק בפנקס הטכנאים והוכיח כי עבד בצורה מקצועית כטכנאי חשמל מעשי, ועוד.

דברו איתנו בוואטספ